Hotel Europa (Arteixo)

Hotel Europa (Arteixo)

Arteixo, A Coruña
Hotel Europa (Arteixo)  header
Home > Aviso legal

Aviso legal
Hotel Europa (Arteixo)

Protección de Datos

Como consecuencia da navegación na web e do cumprimento dos formularios da web, o usuario acepta que os datos persoais facilitados por el ou que se faciliten nun futuro a través de dito servizo, sexan obxecto de tratamento en ficheiros de datos de carácter persoal do establecemento, incluíndo a recompilación de datos de acceso e a utilización de cookies e funcións proporcionadas por terceiros.

Finalidade do tratamento, base legal e destinatarios da información

Os datos empréganse para:
• Permitir o funcionamento da web
• Rexistrar e atender as solicitudes realizadas polos usuarios a través dos formularios da web
• A prestación e administración dos servizos do hotel, a tramitación de reservas e o cobro
• Elaborar analíticas web e estatísticas
• Incluír funcións proporcionadas por terceiros (Google Maps, etc)

Navegación na web e acceso a áreas para usuarios rexistrados

• Finalidade: trátanse os datos necesarios para a provisión dos servizos en liña, incluíndo o rexistro de direccións IP, páxinas visitadas e data de acceso, así como información sobre o terminal do usuario. Os datos tamén trátanse para fins de seguridade e de mellora da web.
• Lexitimación: o tratamento dos datos é necesario para a provisión dos servizos en liña; consentimento, expresado a través da utilización da web
• Destinatarios e transferencias: establecemento, empresas de aloxamento web

Utilización dos formularios da web

• Finalidade: atender as solicitudes a través dos formularios web.
• Lexitimación: consentimento expresado ao empregar e enviar o formulario.
• Destinatarios e transferencias: establecemento e empresas involucradas en prestar os servizos solicitados

Prestación de servizos

• Finalidade: prestar os servizos incluíndo xestión de reservas hoteleiras e pago. Enviar información sobre os servizos do establecemento por medios electrónicos. Enquisas de calidade.
• Lexitimación: execución do contrato ou prestación do servizo.
• Destinatarios e transferencias: establecemento e empresas involucradas en prestas os servizos solicitados

Analíticas Web

• Finalidade: incorporar funcións proporcionadas por terceiros, como mapas, analíticas, botóns sociais, widget de chat Zendesk, etc
• Lexitimación: consentimento, expresado a través da utilización da web
• Destinatarios e transferencias: As funcións de terceiros establecen unha conexión directa entre o navegador do usuario e os dominios de Internet dos terceiros, permitindo a descarga e execución da función, inclusive desde páxinas fora do Espazo Económico Europeo.

Esta web integra funcións de Google Inc, como Google Analytics e Google Maps. Ao empregar esta web o usuario autoriza o tratamento dos seus datos por Google conforme o establecido na súa política de privacidade: https://policies.google.com/privacy

Veracidade dos datos

O usuario debe encher os formularios con datos verdadeiros, exactos, completos e actuais. O usuario non introducirá datos correspondentes a outra persoa; presumirase que os datos foron facilitados polo titular dos mesmos. O usuario será o único responsable de calquera dano ou prexuízo, directo ou indirecto que puidera ocasionar a calquera persoa a causa do cumprimento do formulario con datos relativos a outra persoa.

Dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición e outros

O titular dos datos ten en todo momento o dereito de acceder, rectificar, e suprimir os datos que o concirnen, así como opoñerse ao tratamento dos seus datos, nos termos recollidos na lexislación de protección de datos. Tamén ten dereito a solicitar: a portabilidade dos seus datos, a revogación do consentimento prestado no seu caso e a limitación do tratamento.
O titular dos datos pode exercer estes dereitos mediante escrito dirixido por correo postal ao establecemento.
O solicitante debe incluír esta comunicación solicitude firmada indicando a actuación que se solicita e fotocopia o DNI ou pasaporte.
O titular dos datos tamén poden opoñerse á recepción de e-mails comerciais, para elo bastará que o solicite mediante un correo electrónico remitido desde a dirección que desexa dar de baixa e dirixido ao establecemento.
O titular dos datos, se considera que o tratamento dos seus datos infrinxe a lexislación de protección de datos, pode realizar unha queixa ante as autoridades de control de protección de datos.

Menores de idade

Prohíbese a utilización dos servizos web a persoas menores de 18 anos.

Seguridade dos datos

Esta web ten unha das tecnoloxías máis seguras en canto á protección de datos da súa tarxeta de crédito se refire. Así mesmo, compre tódalas normas internacionais que lexislan a materia. Tódolos apartados onde solicitamos información sensible empregan o protocolo de comunicación SSL. Isto quere dicir que a información que viaxa a través de Internet desde o seu ordenador ata o noso servidor faino codificada, facéndoos indescifrables a calquera persoa allea. Esta tecnoloxía asegura e garante, que os seus datos non poderán ser interceptados, manipulados ou suplantados, de ningunha maneira. Desta forma o pago a través de Internet é hoxe en día tan seguro como a compra directa.

Qué significa SSL?

O SSL (Secure Socket Layer) é unha tecnoloxía estándar de seguridade en Internet. Aplica un sistema de encriptación (codificación) que proporciona a máxima confidencialidade dos datos que nos transmiten. Así impídese a entrada ilícita ou intercepción nun sistema mentres os datos circulan por Internet. Para maior seguridade, estes datos almacénanse nun servidor seguro protexido por un “firewall” en continua vixilancia.